Vil vi have kultidens infrastruktur helt til Frederikssund?

Det er vel nok glædeligt at høre kritiske røster fra DN, Hove, Noah og SF med stor faglig indsigt og personligt engagement undre sig over vores borgmestres og erhvervslederes udsigtsløse forsøg på at fortsætte gårsdagens transportpolitik! Det er nemlig som om flere af vores ledende politikere og erhvervsfolk ikke har forstået at vi alle er nødt til at give køb på privilegier i vores kultur for at sikre at vores børn og natur har en fremtid. 

Budskabet i alarmklokkerne over den biologiske 6. masseuddøen og klimaforandringer er ellers at vi ikke kan fixe det på samme måde som før med mere gang i hjulene, smart teknologi eller satse på andre ordner det for os. Vi stjæler simpelthen næste generationers liv hvis vi ikke bremser op og omstiller os – så alvorligt er det – her er det ikke partifarve eller tro som gør en forskel.

Forslag om at forlænge motorvejen til Frederikssund er gået hen og blevet en behagelig politisk sovepude for at undgå at tænke kreative nye veje. Hvis vi skal komme i mål med at gøre kloden lidt mere beboelig om 10-30 år er vi virkelig tvunget til at lægge vores vaner og krav til fremkommelighed om. Klimakommuner, ministerier og kyndige eksperter har alle udmeldinger om hvor nødvendigt men svært det bliver at få netop bilismekulturen vendt – og at nok så mange håb om el- og hybridbiler skal klare opgaven er en illusion. Det er denne tekniske fix illusion fortalerne for bilismevækstens fremmere støtter sig til. Men vi skal have mange flere af os til at tage tog og busser eller cykle og vi skal have flere arbejdspladser ud hvor vi bor – og hvis vi vil det skal vi netop ikke gøre det lettere, hurtigere og mere mageligt at sætte sig ind i en bil og komme fra A til B. 

Det bliver så ren hokus pokus og tragisk når Sophie Løhde og andre vejentusiaster forsøger at smøre os der skal døje med forurenede omgivelser, støj, asfalt i naturoaser eller blokeringer af stiforbindelser: vi får lidt mere tid sammen til vores børn og fritid! Hvorfor tror de i øvrigt at vi alle skal være på arbejde hver dag i ugen igen – pandemiens tid har vist vi kommer til at være meget mere hjemmearbejdende. Nårh nej eller måske drømmer de om tid til mere arbejde, for når andre ganger de få minutter man beregner i sparet køretid med antallet af biler beregnet om 20 år så ligner det en succes i at få mere arbejdsudbud! Selv hvis der skulle være en flig af sandhed i det på den korte bane, før mere trafik suget ud af den offentlig transport sander vejene til, så er det en helt urimelig nyttekalkule tabet af klimaomstilling, natur og ro taget i betragtning.

At man med glæde forlader sig på Vejdirektoratets fremskrivninger af trafikken for at gøre anlægsinvesteringerne bedre forrentede er jo reelt en katastrofe – men helt i overensstemmelse med hvad vi allerede ved: udbygning af motorveje suger mere trafik ud på vejene og færre tager togene.   Med skiftende regeringers smøring af vælgergrupper har vi endda fået vi flere og flere unødigt forurenende SUV´ere på vores veje. 

Ikke et ord fra politikerne om en ødelagt naturfredet oase ml Veksø- Stenløse-Ølstykke i nord og Nybølle-Hove-Østrup-Sperrestrup i syd – som jo ellers var en del af den grønne fingerplan, og som skulle være retningsgivende for at få de nødvendige åndehuller for natur mellem byerne langs by-infrastrukturens fingre.  Åndehuller der jo som bekendt nu efter planerne får pløjet motorvejen gennem sig med støj, 6 meter høje støjvolde i selve Værebro ådal, luftforurening og fjernelse af naturpanoramer – det er virkelig ufatteligt! Kære politikere og erhvervsledere – i må da også have familie og venner der elsker natur , i må da også have bemærket hvor meget mere vi er ude i naturen under pandemiens tid – det vil fortsætte for fortidens tradition med at flyve til øde egne for at nyde naturen på ferier vil virkelig blive en sjældenhed. Tag nu vare på vores egne fine natur og sørg godt for os og de mange turister der vil ud i den!

Spørg borgerne i de mindre landsbyer om hvor glade der er for at få denne ingenmandsland arkitektur smidt i hovedet!

Politisk halter vi herude altså virkelig bagefter hvis vi stadig vil fortsætte blindt i jagtsporet efter mere fremkommelighed til bilerne ved at plastre de grønne lunger til med voldsom miljø- og klimapåvirkende infrastruktur. Men alle Hovedstadens kommuner står bag et idéoplæg til infrastruktur som vil skubbe til bilismen og plastre endnu mere asfalt ud : Trængslen på de trafikale hovedårer skal lettes ved færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen og forlængelse af Hillerødmotorvejen. Dertil kommer en ny motorringvej øst om Prøvestenen til Københavns Lufthavn og etablering af en Ring 5 Syd-motorvejsforbindelse, der skal aflaste København og omegnen for gennemkørende trafik og give tidsbesparelser i hele hovedstadsområdet.(Altinget 12.4)

Lad os i stedet gå i retning af det som regeringens udspil også rummer og som den samme gruppe fra regionsrådsformanden og formandskabet for de 29 kommuner i KKR Hovedstaden.har foreslået: Kollektive rejser, cykling og samkørsel skal være et førstevalg for flere. Og det kræver mod, vilje og fremsyn at udbygge og forbedre hovedstadsregionens infrastruktur til gavn for både borgere, erhvervsliv, klima og miljø…..De foreslår ”.. automatisering af S-togene, forbedringer af Kystbanen, en letbane fra Gladsaxe til Nørrebro og forlængelse af Metroen til Bispebjerg, Hvidovre Hospital og Rødovre. Transport på tværs skal styrkes gennem forlængelse af Farum S-togslinjen til Hillerød og en ombygning af Hillerød Station, der sikrer tilgængelighed til Nyt Hospital Nordsjælland og forbinder Nordsjælland med København og på tværs.

Se det var noget helt andet!

Enhedslisten, Egedal