Kulturpolitik

  • Kulturpolitikken skal understøtte lige muligheder og deltagelse i fællesskaber.
  • Ansvaret for kulturen skal ligge i et nyt kultur- og fritidsudvalg.
  • En lokal biograf med spille- og spisested.
  • Oprette kulturklippekort .
  • Arbejde for tidsvarende idrætsfaciliteter.
  • Bedre faciliteter for kunstnere – professionelle som amatører.
  • Plads til kreativ udfoldelse for alle.
  • Mere kultur i byrummet.
  • Kulturen ud i alle hjørner af kommunen.