BØRN OG UNGE

 • Det har afgørende betydning for børns udvikling, trivsel og livsmuligheder, at vi har dagtilbud af høj kvalitet. Det kræver normeringer, der sikrer alle børn tilstrækkelig omsorg og alle medarbejdere tid og overskud til at fokusere på kerneopgaven. Vi bør gå forrest i fremrykningen af minimumsnormeringerne og sikre lavere klassekvotienter. Kommunens yngste borgere skal opleve et børneliv præget af tryghed, nærvær og stabilitet. Vi vil den høje personaleomsætning til livs. Fokus på
  “Vi ønsker kvalitetstilbud i børnenes nærområder, og ikke kæmpeskoler med børn samlet på tværs af kommunen. Fokus på barnets perspektiv og det tætte samarbejde med forældrene. På specialområdet skal vi sikre de rigtige tilbud og klog inklusion. “
  Helle Bovien Spids kandidat

  rekruttering og fastholdelse gennem bedre løn- og arbejdsvilkår.

 • Skolelukninger og sammenlægninger er dybt bekymrende, når vi ser stigende tilflytter- og børnetal. Vi skal i tide have fokus på vedligeholdelse. Der skal indføres loft på forældrebetalingen til SFO på 25 % i lighed med dagtilbuddene, og ressourcer fra SFO’en skal ikke sluges af skolen. Børns fritidsliv har værdi, og SFO’en skal støtte op om det.
 • For kommunens unge uden for institutionerne skal der findes synlig støtte i form af SSP-indsatsen. Vi ønsker flere fristeder for de unge og mere opsøgende arbejde.
  Specialområdet skal prioriteres. Der skal være tilbud og rammer for alle. Inklusion skal være meningsfuld for barnet og ikke en besparelse for kommunen.