Generalforsamling 2022

Enhedslisten Egedal afholder generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022, i lille sal på 1. etage i Stenløse Kulturhus. Medlemmer har modtaget indkaldelse pr. mail.

Inden generalforsamlingen byder vi på et let måltid. Vi vil bede om tilmelding til denne del af arrangementet – senest torsdag d. 24. marts.

Program for aftenen:

18.00 Fællesspisning

18.30 Diskussion af situationen i Ukraine

19.00 Helle Bovien beretter fra byrådet

19.30 Kaffe og sødt

19.40 Fællessang

19.45 Generalforsamling:

– Valg af dirigent og referent
– Godkendelse af dagsorden
– Afdelingsbestyrelsens beretning
– Godkendelse af revideret regnskab
– Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
– Budget for 2022
– Valg af afdelingsbestyrelse (AU) og 2 suppleanter
– Valg af revisor og revisorsuppleant
– Eventuelt

Efter generalforsamlingen skal vi vælge delegerede til årsmødet og Enhedslisten Nordsjælland.

Vi regner med at slutte kl. 21.30.

Vi glæder os til at møde mange af jer!