MILJØ OG NATUR

“Kommunen rummer værdifulde naturområder, som vi ønsker bevaret. Mere natur for naturens skyld, forbedring af den kollektive trafik, klimahensyn på transportområdet og nej til udvidelsen af Frederikssundmotorvejen!”
Gunna Lajla Gustafsson. Byrådskandidat
  • Vi er nødt til at forlade vores blinde tro på at økonomisk vækst vil løse alt, og i stedet opgradere vores hverdagsliv så det svarer til hvad planeten kan tåle. Vi skal være en foregangskommune på de områder hvor kommunen, vores erhverv og vi selv kan gøre en forskel.
  • Bæredygtighed skal være en afgørende del af kommunens hverdag – blandt andet for offentlig byggeri, skole, drift og infrastruktur. Kommunens køkkener skal gå forrest i økologiske og kødfri måltider, og borgerne skal involveres. Vi vil arbejde for at få cirkulær økonomi som princip for kommunens drift og service for borgerne – bl.a. styrke genanvendelse i byggeri og oprette jobs med reparation og genbrug.
  • Vi bakker op om at styrke biodiversiteten gennem genforvildning. Lad os involvere lodsejere, havefolk og familier i konkrete tiltag såsom plantning af frugttræer, nøddebuske eller tilsåning med engblomster. Egedal Kommune bør samarbejde med landbruget om skånsom pløjning, klimavenlig omlægning eller ekstensivt husdyrbrug og grundvandsbeskyttelse.
  • Vi vil se mange flere cykler, og mere grøn transport. Lad os fastholde og udbygge den offentlige transport og få borgerne med i visionsarbejde for alternativer til bilen. Vi vil styrke CO2 neutrale løsninger hvad angår opvarmning og energiforbrug i private husholdninger i den ældre boligmasse og blandt vores virksomheder.