Lokallivet i landsbyerne Slagslunde, Buresø og Ganløse – i anledning af det aflyste vælgermøde onsdag d. 10/11

Den store dag nærmer sig, hvor Egedals borgere skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i byrådet de næste fire år. Som kandidat for Enhedslisten er det ekstra spændende, og svært at vide, hvad man egentlig kan forvente – og det er med lige dele nerver og håb, at vi nu har taget hul på slutspurten.

Ærgerligvis har coronaen stukket en kæp i hjulet på den valgdebat, der skulle afholdes i Slagslunde onsdag aften. Når vi ikke kan mødes, vil jeg i stedet præsentere nogle af mine og Enhedslistens tanker her. I Enhedslisten Egedal repræsenterer vi hele Egedal med kandidater spredt over kommunens bydele. På den måde sikrer vi, at presserende problematikker fra de enkelte lokalsamfund er med i Enhedslistens perspektiv.

Jeg vil starte med kort at fortælle om mig selv. Mit navn er Anne, og jeg bor i Ganløse på 4. år med min kæreste, vores 3-årige søn og vores hund. Omkring årsskiftet venter vi lillesøster. Jeg er fuldstændig forelsket i vores område, hvor det lokale sammenhold er stærkt, vi er omgivet af smuk natur og der er stor opbakning til dejlige traditioner som fastelavn, Sankt Hans-bål, julemandsbesøg og juletræstænding.

Landsbylivet har naturligvis også sine udfordringer, og de udfordringer skal selvfølgelig behandles i byrådet – på lige fod med de store byer i kommunen.

Det kan være besværligt at komme fra Buresø, Slagslunde eller Ganløse med offentlig transport. Bussernes afgangsintervaller umuliggør den fleksibilitet, vi har brug for i hverdagen. I Buresø er der slet ingen buskørsel. I Enhedslisten ønsker vi, at den offentlige transport skal være et praktisk, realistisk, attraktivt valg. Vi foreslår små el-busser gennem de mindre landsbyer, flere afgange om morgenen, eftermiddagen og i weekenden og ruter, der giver mening.

Der skal anlægges en cykel- og gangsti fra Slagslunde til Stenløse, så det bliver muligt at komme sikkert til gymnasiet, S-toget mv. på cykel. Jeg havde glædet mig til at møde den flotte cykeldemo uden for forsamlingshuset! Arbejdsgruppen for cykelstien har virkelig knoklet for at sætte det på dagsordenen til valget, og vi vil meget gerne støtte op om deres arbejde ved at løfte problematikken i byrådet. I samme ombæring vil vi også se på at få etableret cykelsti langs Skovvej ved Buresø, hvor udsynet er dårligt og pladsen knap.

Bedre cykelstier og offentlig transport kan forhåbentlig mindske noget af gennemkørselstrafikken, men der er også behov for at tage et kig på hastighedsgrænserne. Vi foreslår, at hastigheden fastsættes til 40 km/t på Stenløsevej, de firkantede fartskilte skal gøres runde! Vi ønsker også en dialog om krydset Klokkekildevej/Hesselvej-Guldbjergvej, hvor sikkerheden skal i fokus. Om løsningen er lyskurve, mere effektive vejchikaner, fodgængerfelter eller noget helt tredje skal besluttes sammen med Slagslunde- og Buresøborgere, men en løsning skal findes og prioriteres.

Område Ganløse/Slagslunde har kapacitetsmangel, med store konsekvenser for rigtig mange børnefamilier i området. Der skal handles akut! Alle børn skal kunne få plads i deres eget lokalområde, og Stjernehuset og Bavnehøj skal ikke være svingdørsinstitutioner, der bruges som nødløsning for Ganløsebørn. Det er en stor del af at bo i et landsbysamfund, at vores børn følges med de samme gennem deres opvækst. Både børn og personale fortjener, at vi kan tilbyde den nødvendige stabilitet.

På den korte bane er endnu en pavillon i Ganløse en del af løsningen, og på den lange bane skal vi have endnu et børnehus. Samtidig skal vi værne om vores medarbejdere, så dette limbo ikke skaber mistrivsel blandt personalet. De skal inddrages i processerne, så vi kan trække på deres ønsker, visioner og gode ideer – og så vores tilbud stemmer overens med de pædagogiske værdier i den enkelte institution. Forældreråd, områdebestyrelsen og medarbejderne skal inddrages i planlægningen for børneområdet.

Hvis vi kan være kreative i forhold til at tiltrække dagplejere, vil det også være et attraktivt supplement til institutionerne. Kommunen har længe forsøgt at besætte de ledige dagplejerstillinger i området, så her skal vi måske tænke i tiltag, som kan rokke ved en dagplejers arbejdsforhold. Konkret vil vi gerne undersøge om det er muligt at rekruttere til en stordagpleje. Hvis åbningstiden kan fordeles på tre dagplejere i stedet for én, og vi kan bruge én matrikel i stedet for tre, kan den enkeltes vilkår blive mere fleksible, og – måske – mere attraktive? Det er et forsøg værd!

Anne Dahl Thing,
Byrådskandidat for Enhedslisten