DN Egedal: stop den overflødige Frederikssundsmotorvej

Danmarks Naturfredningsforenings Egedal-afdeling laver en tur på de nye stier den 30. maj kl. 15, så man ved selvsyn kan se det unikke naturområde, som efter planen skal gennemskæres af en støjende og ødelæggende motorvej.

Enhedslisten, SF og Lokallisten Ny Egedal bakker om arrangementet.

Vi mødes ved pumpehuset nær den sydlige ende af Blæsenborgvej og går af rute 3 af den nyudlagte trampesti. Gode sko anbefales.

Lodsejeren har givet tilladelse til at vi kan benytte den private parkeringsplads ved pumpehuset, men det er kun et begrænset antal pladser så de er forbeholdt gangbesværede.

Trampestierne er anlagt på private lodsejers ejendom så vis hensyn til dem og til naturen.

Der er mange grunde til at være kritisk over for 3. etape af Frederikssundsmotorvejen, som er projekteret til at løbe mellem Smørum og Frederikssund: Vejdirektoratets beregninger viser, at trafikbelastningen på Frederikssundsvej er lav til moderat både nu og i 2030, og der er derfor ingen objektiv grund til at aflaste den.  Øget CO2-udledning, støjbelastning af mange boliger, behov for nye råstofudvindinger i regionen og nedsat benyttelse af kollektiv transport er andre, væsentlige grunde til, at dette projekt burde skrottes. Men en af de rigtig alvorlige konsekvenser af projektet er ødelæggelse af fredet natur i Værebro Ådal. Planen indebærer nemlig, at vejen føres ad en 20 meter bred og mindst 500 meter lang bro i 6 meters højde over Værebro Å.

Her skal motorvejen krydse Værebro Å

Lige ved broen er støjen gennemsnitligt over 73 dB og ud på hver side til 350 meter fra broen er støjen beregnet til at være 68 dB i gennemsnit gennem året (der er ikke planlagt støjafskærmning på broen).

Her kommer motor vejen ned nordfra

Det vil være slut med at nyde de unikke områder med enge, moser og søer. Nu har Egedal Kommune og Roskilde kommune ellers lige i fællesskab åbnet gangstier i den fredede ådal. I materialet, der er udsendt i den anledning, prises det unikke landskab og de mange fugle, padder, insekter, snegle og pattedyr, der lever i området. Desværre har man ”glemt” at vise, hvor den planlagte motorvej skal gå gennem al denne skønne natur: lige midt igennem! Og man kan kun frygte for, hvor mange dyr og planter vi mister ved dette projekt. Det tab, samfundet lider ved denne motorvej gennem værdifuld natur er slet ikke medregnet i de samfundsøkonomiske beregninger.

Vel mødt.