NEJ TIL MERE MOTORVEJ TIL FREDERIKSSUND

Kig forbi med hele familien lørdag d. 17. september kl. 14-17

på skulpturengen over for Tranekærvej 7, Ølstykke.

Vi går påskulpturengen , ser Heksens hule, går på motorvejens rute og nyder naturen – inden den forsvinder…

Der vil være taler, bål, pølser og snobrød.

Arrangører:

Netværket Nej tak til Frederikssundsmotorvejens etape 3.
Kontaktperson: Karen Juul, e-mail [email protected]

Vejdirektoratets vigtigste argument for at bygge motorveje er TID.
”Tid er penge”, siger man. Vejdirektoratet har beregnet, at samfundet sparer tid for 8 MIA kr. ved at bygge Frederikssundsmotorvejens etape 3 til Frederikssund. Men besparelsen er fiktiv – de op til 20 minutter, en bilist ville spare, bliver omsat til et enormt beløb, som om bilisterne ville arbejde al den tid, der spares. Det er ikke talt med, at den nye motorvej vil medføre en stor stigning i antal bilister og dermed mere kødannelse omkring København. Der er også andre, mindre poster med fiktive samfundsbesparelser– dem kommer der heller ikke rigtige penge ud af. Beregningerne undlader at medtage mange, vigtige faktorer:
HVAD VEJDIREKTORATET IKKE TAGER MED I REGNSKABET

Tab af natur. Den projekterede vej går igennem naturskønne, fredede arealer.
Hvad er naturen værd?

Dyr og planter trues både direkte og indirekte fordi motorvejen er en barriere for deres frie bevægelighed.
Hvad er vandflagermus eller isfugl værd?

Mange mennesker vil blive belastet af støj fra projektet – både i Stenløse, Ølstykke, Hove, Østrup Holme…
Hvad er ro og stilhed værd?

En motorvej forurener også med tungmetaller og farlige kemiske stoffer fra biler og asfalt.
Hvad er vores drikkevandsreserver, som motorvejen vil skulle løbe over, værd?

Anlæggelse af en motorvej er dyrt i råstoffer (fx sten og grus).
Hvad koster det for samfundet at anlægge råstofgrave i den fri natur, som derved ødelægges?

Anlægget af motorvejen påvirker fredede kulturminder.
Hvad er en langdysse eller et gammelt dige værd?

Mere motorvej nedsætter brug af offentlig trafik og mindsker dermed cykling og gang til stationerne.
Hvad koster den øgede sygelighed, når befolkningen bevæger sig mindre?

Motorveje generer øget biltrafik og højere hastigheder. Også elbiler koster energi at fabrikere og køre i.
Hvorfor regner man med, at CO2-udslippet er nul i 2060, når alle kører i elbil?

Både materialer, transport og bygningen af motorvejen kræver store mængder energi.
Anlæggelse af motorvejen medfører stor CO2-udledning – og det er ikke med i beregningerne!

For prisen for 1 km motorvej kunne vi i stedet få 1.000 km cykelsti. Eller nedsatte priser for togbilletter og bedre togdrift.

Stigende energipriser får måske færre til at køre i egen bil, så behovet for mere motorvej kan blive mindre end beregningerne har forudsagt.

CO2-udledning er allerede nu årsag til katastrofale klimaforandringer.
Vi har ikke råd til at udlede mere CO2!